آموزش مد و طراحی لباس

هزینه ثبت نام در دوره: 39,000,000 ریال هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
ظرفیت: 18 حد نصاب: 16
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/3/28
کد دوره : r017986423 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1398/6/14 تاریخ پایان دوره : 1398/12/1
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

آموزش مد و طراحی لباس
محل برگزاری
مدرسان