گریم و میکاپ


  • ظرفیت: 18
  • هزینه ثبت نام در دوره: 37,000,000 ریال
  • هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
  • حد نصاب: 12
  • تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر
  • وضعیت دوره : فعال

گریم و میکاپ

گریم و میکاپ

تاریخ ثبت : 1397/10/17 کد دوره : r298417503
نوع دوره : دوره های آموزشی نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/11/27 تاریخ پایان دوره : 1398/05/27