گریم و میکاپ

هزینه ثبت نام در دوره: 37,000,000 ریال
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1397/10/17
تاریخ شروع دوره : 1397/11/27 تاریخ پایان دوره : 1398/5/27
نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

-

مفاد درسی :

-

گریم و میکاپ
نام محل برگزاری
مدرسان