طراحی لباس

هزینه ثبت نام در دوره: 37,000,000 ریال هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
ظرفیت: 18 حد نصاب: 12
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1397/10/17
کد دوره : r489516027 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/11/28 تاریخ پایان دوره : 1398/6/27
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

طراحی لباس
محل برگزاری
مدرسان