طراحی لباس

هزینه ثبت نام در دوره: 37,000,000 ریال

لطفا جهت ثبت نام در دوره، کاربری خود را به شرکت کننده تغییر دهید.

هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1397/10/17
تاریخ شروع دوره : 1397/11/28 تاریخ پایان دوره : 1398/6/27
نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

-

مفاد درسی :

-

طراحی لباس
نام محل برگزاری
مدرسان