دوره عکاسی در خانه صنعت و معدن ایرانیان

برای هماهنگی با دپارتمان با شماره 46094117 تماس حاصل فرمائید.
هزینه ثبت نام در دوره: 33,000,000 ریال هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
ظرفیت: 18 حد نصاب: 10
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/4/17
کد دوره : r702351849 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1398/5/24 تاریخ پایان دوره : 1398/11/17
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

دوره عکاسی در خانه صنعت و معدن ایرانیان
محل برگزاری
مدرسان