دوره گریم و میکاپ در خانه صنعت و معدن ایرانیان

برای هماهنگی با دپارتمان با شماره تلفن 46094117 تماس حاصل فرمائید.

لطفا جهت ثبت نام در دوره، کاربری خود را به شرکت کننده تغییر دهید.

هزینه ثبت نام در دوره: 39,000,000 ریال
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1398/4/17
تاریخ شروع دوره : 1398/5/23
تاریخ پایان دوره : 1398/11/3
نوع دوره : دوره حضوری
نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

-

مفاد درسی :

-

دوره گریم و میکاپ در خانه صنعت و معدن ایرانیان
نام محل برگزاری
مدرسان