طراحی لباس

هزینه ثبت نام در دوره: 37,000,000 ریال
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1397/10/17
تاریخ شروع دوره : 1397/11/28
تاریخ پایان دوره : 1398/6/27
نوع دوره : دوره حضوری
نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

-

مفاد درسی :

-

طراحی لباس
نام محل برگزاری
مدرسان