دوره عکاسی در خانه صنعت و معدن ایرانیان

برای هماهنگی با دپارتمان با شماره 46094117 تماس حاصل فرمائید.
هزینه ثبت نام در دوره: 33,000,000 ریال
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1398/4/17
تاریخ شروع دوره : 1398/5/24
تاریخ پایان دوره : 1398/11/17
نوع دوره : دوره حضوری
نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

-

مفاد درسی :

-

دوره عکاسی در خانه صنعت و معدن ایرانیان
نام محل برگزاری
مدرسان