دوره های آموزشی
تاریخ شروع: 1398/5/24 دوره عکاسی در خانه صنعت و معدن ایرانیان

برای هماهنگی با دپارتمان با شماره 46094117 تماس حاصل فرمائید.

تاریخ شروع: 1398/5/25 دوره طراحی لباس در خانه صنعت و معدن ایرانیان

برای هماهنگی با دپارتمان با شماره 46094117 تماس حاصل فرمائید.

تاریخ شروع: 1398/5/23 دوره گریم و میکاپ در خانه صنعت و معدن ایرانیان

برای هماهنگی با دپارتمان با شماره تلفن 46094117 تماس حاصل فرمائید.

تاریخ شروع: 1398/6/14 آموزش مد و طراحی لباس

تاریخ شروع: 1397/11/27 گریم و میکاپ

تاریخ شروع: 1397/11/28 طراحی لباس